| HEM | OM KRANIOSAKRAL TERAPI | LENA HEDIN | KONTAKT | PRIS |  
 


Kraniosakral terapi Del II

 

En obalans i detta system kan leda till spänningar som i sin tur leder till olika symtom ex. smärta. Listan på olika symptom som kan behandlas är lång. Man beaktar alla nivåer hos en person fysiska, mentala och emotionella.
Dr. John Upledger, läkare och osteopat, var med och assi-sterade på en operation 1971,  cervikalkirurgi (halskotoperationio), det var där han för första gången kom i kontakt med den rytmiska rörelse som styr den Kraniosakrala terapin. (På svenska skriver man  Kraniosakral och på engelska Craniosacral.) Rörelsen som kallas den Kraniosakrala rytmen, som beror på produktionen och åter absorptionen av ryggmärgs- vätskan.

 

 Detta sker med en frekvens hos en vuxen, frisk person av 6-12 cykler/minut. Rytmen talar om vitaliteten hos personen, den kan påverkas manuellt.

En yttre påverkan ex. ett slag, ett fall, lagras i kroppen och blir ett ”minne” i vävnaderna. Detta minne kan bestå av skräck, rädsla, smärta m.m.
För att upphäva dessa ”minnen” har en metod utvecklat av Dr. John Upledger, Somato Emotional Release. Detta är en del i den Kraniosakrala terapin. Dessa ”minnen” är ofta orsaken till ohälsa både fysiskt och psykiskt.