| HEM | OM KRANIOSAKRAL TERAPI | LENA HEDIN | KONTAKT | PRIS |  
 

Välkommen! Kraniosakral terapi!

Kraniosakral terapi är en behandlings form där man kan uppnå maximal
rörlighet i det cerebrospinala systemet och de tillhörande vävnaderna.
Det cerebrospinala systemet innefattar hjärnan, ryggmärgskanalen och
dess vätska(spinal) som produceras i hjärnan.

 

Vätskan kommer ut via kanaler och finns hela vägen ner till sakrum, samt ben och hinnor som omsluter hela systemet.

Varför heter det Kraniosakral?
Sammanfattning av
namnen kraniet (skallbenet) som är den övre delen i det spinala systemet och sakrum (korsbenet) som är den nedre delen av systemet.

Kraniosakral terapi är en mjuk och lätt beröringsteknik.

 

Terapeutens händer ”lyssnar” av och känner av om det finns inskränkningar.

Denna avslappnande, ,behagliga, välgörande behandling gynnar frigörelse av de inskränkningar som motverkar tillfrisknande och mentala hälsan. Kroppen kan då rätta till sig med hjälp av
terapeuten.

Kraniosakrala systemet är ett ledningssystem som påverkar och påverkas av andra system i kroppen.

Läs mer>>